Dette nettstedet bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler til å analysere trafikk. Vi deler også informasjon om din bruk av nettstedet vårt med våre sosiale media- og analysepartnere. Disse kan kombinere den med informasjon som du har gitt til dem eller som de har samlet inn fra din bruk av deres tjenester. Finn ut mer

Betingelser for innsending av CV-en din

Takk for at du valgte Teleperformance Greece og sendte inn CV-en din, og for å gjøre det mulig for oss å kontakte deg for å diskutere ledige stillinger som kan passe for deg. Teleperformance tar personvern alvorlig. Følgende prinsipper underbygger vår tilnærmelse til personvern::

Vi versetter tilliten du viser oss ved å gi oss dine personopplysninger. Vi kommer alltid til å bruke dine personopplysninger på en måte som er både fornuftig og i tråd med den tilliten.

Vi kommer til å iverksette alle mulige tiltak for å beskytte opplysningene dine mot misbruk og ivareta sikkerheten.

Vi kommer til å overholde alle gjeldende lover og forordninger om databeskyttelse, og vi kommer til å samarbeide med myndighetene når det gjelder databeskyttelse. Hvis det ikke finnes lovverk om databeskyttelse kommer vi til å handle i samsvar med generelt godkjente prinsipper som styrer databeskyttelse.

Ved å sende og levere inn CV-en din via e-post, gir du frivillig Teleperformance Greece autorisasjon til å behandle (noe som inkluderer, men som ikke er begrenset til innsamling, tilgang og overføring (følgende personopplysninger til tredjeparter:

Vilkår for samtykke:

Du samtykker til at innholdet er nøyaktig og lovlig.

Du gir Teleperformance Greece autorisasjon til å utføre den nødvendige behandlingen av dine personopplysninger på CV-en og eventuelle andre personopplysninger som du måtte sende inn og for formålet heri.

Som et resultat av den ovennevnte autorisasjonen behandler Teleperformance Greece søkerens personopplysninger i henhold til bestemmelsene i loven 679/2016 og alle gjeldende lovmessige forordninger om databeskyttelse, for å bedømme kandidatenes ferdigheter.

Teleperformance Greece kan utpeke ansatte eller tredjeparter som behandlere av mottatte CV-er, i henhold til lov 679/2016.

Varigheten av behandlingen er 12 måneder etter at Teleperformance Greece mottok den.

Alle personopplysninger er sikret elektronisk, og sikkerhetspassord, og er kun tilgjengelig for autorisert personell.

Jeg erkjenner og samtykker til at selskapet vil behandle mine personopplysninger som oppgitt over for rekrutteringsformål.

Jeg forstår også, og erkjenner, at jeg kan trekke tilbake samtykket mitt for behandlingen av personopplysningene mine. Samtykket vil bli trukket tilbake ved å varsle personvernkontoret hos www.teleperformance.com eller varsle personalavdelingen skriftlig.

Selskapet vil ikke behandle personopplysningene som er listet over etter at jeg trekker samtykket mitt tilbake skriftlig.

Ved å godta dette nettbaserte kommunikasjonsdokumentet bekrefter jeg at jeg har fått informasjon om behandlingen om mine personopplysninger, jeg er ved mine fulle fem og har tilstrekkelig mental kapasitet til å forstå dette dokumentet og gi mitt samtykke. Jeg erkjenner at jeg har lest og forstått dette kommunikasjonsdokumentet i sin helhet, og godtar vilkårene i denne kommunikasjonen frivillig.

Teleperformance Greece driver under en Like muligheter-policy. Diskriminering i arbeidsmiljøet er strengt forbudt. Hvis du på noe tidspunkt i rekrutteringen eller ansettelsesfasen føler at du ikke har blitt behandlet i tråd med de etiske reglene, eller antidiskrimineringslovene og UNGC, må du varsle kontoret for datapersonvern på www.teleperformance.com umiddelbart.

 

ver: 21/5/2018

Success!

takk

tilbake til nettstedet

Noe gikk galt!

Gå tilbake og prøv på nytt

Error!