אתר זה משתמש בקובצי Cookie

אנו משתמשים בקובצי Cookie כדי לנתח תעבורה ברשת. אנחנו חולקים את המידע על השימוש שלכם באתר שלנו גם עם שותפים מתחום הניתוח והרשתות החברתיות, שעשויים לשלב את המידע הזה עם נתונים אחרים שמסרתם להם או שנאספו במהלך השימוש שלכם בשירותים שלהם. מידע נוסף

תנאים להגשת קורות החיים שלך

תודה לך על שבחרת ב-Teleperformance Greece כדי לשלוח אלינו את קורות החיים שלך ולאפשר לנו ליצור עמך קשר כדי לדון במשרות שמתאימות לפרופיל המקצועי שלך. חברת Teleperformance מתייחסת לפרטיות נתונים ברצינות רבה. להלן עקרונות היסוד שעומדים בבסיס הגישה שלנו לכבד את פרטיות הנתונים שלך:

אנו מחשיבים מאד את האמון שנתת בנו כאשר הפקדת בידינו את הפרטים האישיים שלך. אנו נשתמש תמיד בפרטים האישיים שלך אך ורק באופן הוגן שיהיה ראוי לאמון שלך בנו.

אנו ננקוט בכל אמצעי סביר שלאל ידנו כדי להגן על המידע שלך מפני שימוש לרעה וכדי לשמור על אבטחתו.

אנו נפעל בהתאם לכל החוקים והתקנות שבתוקף בתחום ההגנה על נתונים ונשתף פעולה באופן מלא עם רשויות ההגנה על נתונים. בהיעדר חקיקה מחייבת בתחום ההגנה על נתונים, אנו נפעל בהתאם לעקרונות הכלליים המקובלים בתחום ההגנה על הנתונים.

בעצם משלוח והגשת קורות החיים שלך בדואר האלקטרוני, הנך מאשר/ת מרצונך החופשי ל-Teleperformance Greece לעבד (כולל קליטה, גישה והעברה, אך מבלי להגביל ולגרוע מכלליות האמור) את הנתונים האישיים הבאים בעצמה ובאמצעות גורמי צד שלישי לפי הצורך:

תנאי ההסכמה

הנך מסכים/ה שהתוכן מדויק וחוקי.

הנך מאשר/ת ל-Teleperformance Greece לבצע את העיבוד הנדרש של הנתונים האישיים שלך, הכלולים בקורות החיים, וכן נתונים אישיים נוספים שהנך עשוי/ה להגיש לאותה תכלית שלשמה נועדו קורות החיים.

על סמך האישור שלעיל חברת Teleperformance Greece תעבד את הנתונים האישיים של המועמד/ת, בהתאם לתנאי חוק 679/2016, על התיקונים שהוכנסו בו, וכל תנאי סטטוטורי רלוונטי נוסף, במטרה להעריך את הכישורים של המועמד/ת.

חברת Teleperformance Greece רשאית להטיל על עובדים מטעמה, או גורמי צד שלישי, את משימת העיבוד של קורות החיים שהתקבלו, בהתאם לדרישות חוק 679/2016.

משך עיבוד הנתונים הוא 12 חודשים מרגע קבלת הנתונים בידי Teleperformance Greece.

כל הנתונים האישיים מאובטחים באמצעים אלקטרוניים ומוגנים בסיסמאות אבטחה והם נגישים אך ורק לאנשי-צוות מורשים שהוסמכו לכך.

אני מאשר/ת ומסכים/ה שהחברה תעבד את הנתונים האישיים שלי שמפורטים לעיל למטרת הטיפול בהליך גיוס כוח האדם.

כמו כן, אני מבין/ה, מאשר/ת ומסכים/ה ששמורה לי הזכות להסיר את הסכמתי לביצוע עיבוד הנתונים האישיים שלי. הסרת ההסכמה יכולה להיעשות בהודעה למשרד הגנת הנתונים דרך האתר בכתובת www.teleperformance.com או בפנייה בכתב לאגף משאבי אנוש.

החברה לא תעבד את הנתונים האישיים המפורטים לעיל לאחר שאסיר את הסכמתי בכתב.

בעצם הסכמתי ואישורי למסמך מקוון זה אני מצהיר/ה כי קיבלתי את המידע בדבר עיבוד הנתונים האישיים שלי וכי ניחנתי בדעה צלולה ובכישורים מנטליים מספיקים על מנת שאוכל להבין את תוכנו של מסמך זה ולהביע את הסכמתי לו. אני מאשר/ת שקראתי והבנתי במלואו את המסמך הזה ושאני מסכים/ה לתנאים שבו מרצוני החופשי.

חברת Teleperformance Greece פועלת בכפוף למדיניות 'הזדמנות שווה' (Equal Opportunity). כל אפליה שהיא בסביבת העבודה אסורה באיסור חמור. עם זאת, אם בכל שלב שהוא בתהליך הגיוס או ההעסקה, הנך חש/ה שהיחס אליך היה בניגוד לקוד האתי, או בניגוד לחקיקה למניעת אפליה ולכללי ה-UNGC, דווח/י על כך מיידית למשרד שלנו לפרטיות נתונים, בכתובת www.teleperformance.com.

 

גרסה: 21/5/2018

Success!

תודה רבה

חזרה אל האתר

משהו השתבש!

חזרו אחורה או נסו שוב

Error!