Tyto webové stránky používají soubory cookie

Soubory cookie používáme k analýze internetového provozu. Kromě toho našim partnerům v oblasti sociálních médií a analytiky předáváme informace o vašem používání našich stránek. Naši partneři mohou tyto informace kombinovat s dalšími informacemi, které jste jim poskytli nebo které sami shromáždili na základě toho, že využíváte jejich služby. Zjistit více

Podmínky předložení vašeho životopisu

Děkujeme, že jste se rozhodli zaslat svůj životopis společnosti Teleperformance Greece a že jste nám umožnili se na vás obrátit s případnými pozicemi vyhovujícími vašemu profesnímu profilu. Společnost Teleperformance bere ochranu osobních údajů velmi vážně. Následující zásady tvoří základ našeho přístupu k respektování vašeho soukromí:

Ceníme si důvěry, kterou v nás vkládáte, když nám poskytujete své osobní údaje. Vaše osobní údaje budeme vždy používat způsobem, který je férový a této důvěry hodný.

Učiníme veškeré přiměřené kroky s cílem zabezpečit a ochránit vaše údaje před zneužitím.

Budeme dodržovat všechny příslušné zákony a předpisy o ochraně osobních údajů a budeme spolupracovat s úřady pro ochranu osobních údajů. Nebude-li k dispozici legislativa na ochranu osobních údajů, budeme jednat v souladu s obecně uznávanými zásadami ochrany osobních údajů.

Zasláním vašeho životopisu e-mailem dobrovolně opravňujete společnost Teleperformance Greece k tomu, aby zpracovávala (a dále mimo jiné shromažďovala, získávala a předávala) následující osobní údaje:

Podmínky udělení souhlasu:

Souhlasíte s tím, že obsah je přesný a legální.

Opravňujete společnost Teleperformance Greece k tomu, aby v nezbytném rozsahu zpracovávala vaše osobní údaje obsažené v životopise a případné další osobní údaje, které jí poskytnete, pro zamýšlené účely.

Na základě výše uvedeného oprávnění společnost Teleperformance Greece v souladu s ustanoveními zákona 679/2016, ve znění pozdějších předpisů, a všemi příslušnými právními předpisy o ochraně osobních údajů zpracovává osobní údaje uchazeče s cílem vyhodnotit dovednosti uchazečů.

Společnost Teleperformance Greece může na základě zákona 679/2016 jmenovat zaměstnance nebo jiné třetí osoby zpracovateli přijatých životopisů.

Doba zpracovávání je 12 měsíců od data obdržení ze strany společnosti Teleperformance Greece.

Veškeré osobní údaje jsou zabezpečené elektronickými prostředky a bezpečnostními hesly a mají k nim přístup pouze oprávnění zaměstnanci.

.Beru na vědomí a souhlasím s tím, že společnost bude zpracovávat mé osobní údaje uvedené výše pro účely náboru.

Dále beru na vědomí a souhlasím s tím, že mohu svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat. Souhlas lze odvolat zasláním oznámení kanceláři pro ochranu osobních údajů na www.teleperformance.com nebo písemně oddělení lidských zdrojů.

Poté, co souhlas písemně odvolám, již společnost výše uvedené osobní údaje zpracovávat nebude.

Přijetím tohoto online komunikačního dokumentu potvrzuji, že jsem byl/a informován/a o zpracování mých osobních údajů a že jsem způsobilý/á a mám dostatečnou mentální kapacitu k tomu, abych tomuto dokumentu rozuměl/a a mohl/a udělit souhlas. Potvrzuji, že jsem si tento komunikační dokument přečetl/a, plně rozumím jeho obsahu a dobrovolně přijímám podmínky této komunikace.

Společnost Teleperformance Greece funguje na základě zásad rovných příležitostí. Diskriminace v pracovním prostředí je přísně zakázána. Pokud však v jakékoli fázi procesu náboru máte pocit, že jsme s vámi jednali v rozporu s etickým kodexem, antidiskriminační legislativou nebo pravidly iniciativy OSN Global Compact (UNGC), neprodleně o tom prosím informujte naši kancelář pro ochranu osobních údajů na www.teleperformance.com.

 

ver: 21/5/2018

Success!

děkujeme

zpět na stránku

Něco se pokazilo!

Vraťte se zpět nebo to zkuste znovu

Error!